Văn bản các Sở-ngành

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
6 530/SNV-CCVC 23.3 2022  CV Vv tiếp tục rà soát công tác cán bộ
5 136/BTĐKT-SBN 25.5 2021 CV VV thực hiện công tác TĐKT đối với ngành GD
4 1495/SNV-CCVC 15.7 2020 CV Vv triển khai KH 149/KH-UBND, 10.7.2020
3 2052/SNV-CCVC 01.10 2020 CV Vv triển khai KH 205/KH-UBND,25.9.2020
2 1616/HDLN-GD&ĐT-TC 18.9 2012 CV Vv Mức thu và quản lý, sử dụng tiền dạy thêm, học thêm
1        
Leave a Comment