Danh mục: Tổ chức

Cơ cấu tổ chức

    CHI BỘ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHÀ TRƯỜNG CÔNG ĐOÀN ĐỘI TNTP CHI HỘI KH CHI HỘI CTĐ Tổ Chuyên môn 1, 2,...

CÁN BỘ GVNV NĂM 2022

  Danh sách kèm theo Phiếu ĐG VC quản lí Phiếu đánh giá viên chức Đánh giá GV liên trường Nhiệm vụ của các...

CBGVNV QUA CÁC THỜI KỲ

DS-GV-CAC-TK.xls Trường cấp 1 Hoằng Quỳ – Tiểu học Hoằng Quỳ                               DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN QUA CÁC THỜI KÌ TT Họ và...