Lan tỏa mô hình “Con nuôi Công an xã”

Với Mô hình “Con nuôi Công an xã”, các cháu sẽ không chỉ được nuôi dưỡng về thể chất mà còn cả về tâm hồn; được sống trong môi trường tràn đầy tình yêu thương, có trách nhiệm và định hướng đúng đắn, chuẩn mực về nhân cách để tương lai các cháu sẽ tươi đẹp hơn.

https://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/lan-toa-mo-hinh-con-nuoi-cong-an-xa–i647778/?fbclid=IwAR1HS6L3sNoVLlpge35U31CcBZjrsjCe8D3i_YqZmVlVuQGN3Rxj_GACsIU

Leave a Comment