Hoạt động Chuyên môn

Hướng dẫn Sinh hoạt chuyên môn thực hiện CTGDPT 2018

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
          Thời gian biểu mùa hè ->15.10
2 …01 /QĐ – TrTHHQ 03.1 2022 KT TKB HK 2- 2021-2022 tháng 1
1 … 32 /QĐ-TrTHHQ 31.8 2021 KT TKB HK 1- 2021-2022 tháng 9
          Thời gian biểu mùa đông -> 15.4

 

KTNB-PHT-TTCM BB KTNB PHT – Đội BBKT BGH -1
    BBKT BGH -2

 

Leave a Comment