DSHS LỚP 1A NĂM HỌC 2021-2022

NGUYỄN THỊ HƯỜNG
STT Họ Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Khuyết tật Chủ hộ Địa chỉ Số điện thoại
1 Lê Thanh An 24.02.2015 Nữ Kinh Lê Tuấn Minh Đông Nam 0982912798
2 Đoàn Tú Anh 18.09.2015 Nữ Kinh Đoàn Văn Sửu Đông Nam 0374553330
3 Lê Hà Anh 06.02.2015 Nữ Kinh Lê Hữu Thọ Trọng Hậu 0817504123
4 Lê Hồng Huyền Anh 16.10.2015 Nữ Kinh Lê Đình Chi Đông Nam 0945587486
5 Lê Thị Ngọc Anh 19.05.2015 Nữ Kinh Lê Chí Đoàn Đông Nam 0987312545
6 Nguyễn Mai Anh 08.07.2015 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hiệp Đông Nam 0912887138
7 Nguyễn Thế Anh 30.09.2015 Nam Kinh Nguyễn Văn Thắng Đông Nam 0944853476
8 Vũ Thị Kim Anh 25.04.2015 Nữ Kinh Vũ Văn Trình Đông Nam 0949081547
9 Vương Bảo Anh 28.09.2015 Nam Kinh Vương Đức Thắng Ích Hạ 0932380116
10 Phan Ngọc Bách 09.09.2015 Nam Kinh Lê Thị Đào Đông Nam 0394689925
11 Lê Sỹ Bảo 23.10.2015 Nam Kinh Lê Sỹ Châu Trung Tiến 0977927349
12 Lê Anh Đức 05.03.2015 Nam Kinh Lê Xuân Trường Đông Nam 0389534045
13 Nguyễn Văn Đức 14.09.2015 Nam Kinh Nguyễn Văn Thắng Đông Nam 0357509794
14 Trần Ngọc Hiếu 03.03.2015 Nam Kinh Trần Văn Trung Đông Nam 0969876868
15 Lê Minh Khang 19.08.2015 Nam Kinh Lê Minh Văn Đông Nam 0328358504
16 Lê Ngọc Đăng Khoa 04.11.2015 Nam Kinh Lê Ngọc Thành Đông Nam 0996999191
17 Dương Hà Linh 03.03.2015 Nữ Kinh Dương Văn Hải Thái Nguyên 0392598496
18 Lê Phương Linh 12.01.2015 Nữ Kinh Lê Bá Trung Đông Nam 0981885338
19 Nguyễn Văn Minh 29.06.2015 Nam Kinh Nguyễn Văn Quang Đông Nam 0962829115
20 Lê Diễm My 29.01.2015 Nữ Kinh Lê Bá Trình Đông Nam 0919132789
21 Trịnh Trần Bảo Nam 02.03.2015 Nam Kinh Trịnh ánh Dương Đông Nam 0979877492
22 Lê Đình Ngọc Nhất 06.06.2015 Nam Kinh Lê Đình Hùng Đông Nam 0368744111
23 Nguyễn Uyên Nhi 07.03.2015 Nữ Kinh Lê Thị Hải Ích Hạ 0942863345
24 Lê Bá Phát 04.06.2015 Nam Kinh Lê Bá Đạt Đông Nam 0945595939
25 Lê Đình Phát 01.10.2015 Nam Kinh Lê Đình Anh Đông Nam 0972203352
26 Lê Đình Phát 25.10.2014 Nam Kinh Gái Đông Nam 0702159245
27 Lê Đình Hòa Phát 16.12.2015 Nam Kinh Lê Đình Vinh Đông Nam 0962875023
28 Lê Hoàng Đức Phi 14.05.2015 Nam Kinh Lê Ngọc Tương Đông Nam 0984412502
29 Lê Việt Phong 19.01.2015 Nam Kinh Lê Văn Thuận Hoằng Anh 0705494408
30 Lê Mai Phương 24.04.2015 Nữ Kinh Lê Văn Sơn Đông Nam 0919229157
31 Lê Trung Quân 27.09.2015 Nam Kinh Lê Đình Huy Đông Nam 0982627272
32 Lê Thanh Sơn 11.12.2015 Nam Kinh Lê Thanh Tùng Đông Nam 0985271288
33 Bùi Thị Thùy Trâm 31.07.2015 Nữ Kinh Bùi Xuân Tùng Đông Nam 0358905200
34 Lê Uyên Trang 29.12.2015 Nữ Kinh Lê Ngọc Châu Phan Giang 0336051767
35 Lê Gia Vinh 11.11.2015 Nam Kinh Lê Đình Trung Đông Nam 0356328398
36 Nguyễn Bá Vũ 06.12.2015 Nam Kinh Nguyễn Bá Lượng Đông Nam 0343290845
37 Lê Bảo Vy 04.10.2015 Nữ Kinh Nguyễn Thị Hà Hoằng Hợp 0948099698
38 Lê Nguyễn Tường Vy 08.07.2015 Nữ Kinh Lê Trung Hiếu Trung Tiến 0915143177
Leave a Comment