ĐƠN CHUYỂN VỀ TRƯỜNG HOẰNG QUỲ

                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: 

–  Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa,

     –  Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

                    Địa chỉ email: thhoangquyf.hh@thanhhoa.edu.vn 

Tôi tên là:       Lê Ngọc A

Hiện trú tại:   Ích Hạ, Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Số điện thoại:                       0922576999

Địa chỉ email (nếu có):

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh:  Lê Ngọc ….

      Là học sinh lớp: 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa.

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP Thanh Hóa về học lớp 4 năm học 2021-2022 tại Tiểu học Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.    

Lý do:  gia đình chuyển nơi sinh sống.

Tôi xin chấp hành quy định của nhà trường . Trân trọng cảm ơn!

Ngày  24  tháng 02 năm 2022
NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Lê Ngọc A

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG CHUYỂN ĐẾN Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG CHUYỂN ĐI
                           HIỆU TRƯỞNG                 HIỆU TRƯỞNG
   
                   
                    Nguyễn Trường Giang  

   Gia đình có thể làm đơn này gửi email theo địa chỉ: thhoangquyf.hh@thanhhoa.edu.vn

    Nhà trường sẽ hẹn đến nhận đơn hoặc phúc đáp qua email của gia đình . Trân trọng!    

Tải đơn xuống tại đây!

Leave a Comment