ĐƠN CHUYỂN ĐI TRƯỜNG KHÁC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: 

–  Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

–  Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Tôi tên là:       Lê Đình Long

Hiện trú tại:   Quỳ Chữ, Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Số điện thoại:  0916886418

Địa chỉ email (nếu có):    congtycplonggiang@gmail.com

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh:  Lê Trường Giang,  Ngày tháng năm sinh: 10-9-2012

Là học sinh lớp: 3 Trường Tiểu học Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa  Kết quả cuối năm học/kì học…:  Đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường Tiểu học Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa về học lớp 4 năm học 2021-2022 tại Trường Hoằng Quý, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Lý do:  sang học với ông bà ngoại

Tôi xin chấp hành quy định của nhà trường . Trân trọng cảm ơn!

Ngày  09  tháng 8 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Lê Đình Long

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG CHUYỂN ĐẾN

Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG CHUYỂN ĐI

 

 

 

Nguyễn Trường Giang

Gia đình có thể chụp đơn này gửi theo địa chỉ email : thhoangquyf.hh@thanhhoa.edu.vn

Nhà trường sẽ hẹn đến nhận đơn hoặc phúc đáp qua email của gia đình. Trân trọng!   

                              Tải đơn xuống tại đây!

Leave a Comment