Công văn PGD – ĐT

STT Số ký hiệu Ngày, tháng của văn bản Loại
Văn bản
Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
     
     
     
     
33 211/GDĐT 09.5 2022 CV V/v tăng cường phổ biến cài đặt, sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập Internet Việt Nam
33 206/GDĐT-VP 05.5 2022 CV V/v hướng dẫn xét và nộp hồ sơ Thi đua, Khen thưởng năm học 2021 – 2022
32 204/GDĐT-VP 05.5 2022 CV V/v tham gia các hoạt động Hè năm 2022 tại chùa Hồi Long
31 202 /GDĐT-THCS 04.5 2022 CV VvTổ chức và tuyên truyền “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
30 200/GDĐT-VP 04.5 2022 CV V/v cung cấp thông tin cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
29 194/GDĐT-TH 25.4 2022 CV VV hướng dẫn thực hiện bàn giao chất lượng học sinh lớp 5
28 193/GDĐT-TH 25.4 2022 CV VV HD nhiệm vụ cuối năm học 21-22
27 192/GDĐT-TH 25.4 2022 CV Vv điều chỉnh thời gian kiểm tra cuối học năm học 2021 – 2022
26 143 /GDĐT 20.4 2022 CV V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi
25 134 /GDĐT-THCS 20.4 2022 CV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh(PCTT)
24 128/GD&ĐT- THCS 08.4 2022 CV V/v hướng dẫn xác định số tiết cho giáo viên dạy người khuyết tật theo phương thức hòa nhập
23 120/GDĐT-VP 08.4 2022 CV Về việc tổ chức Lễ hội Bút nghiên năm 2022
22 118/GDĐT-VP 04.4 2022 CV V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022
21 116/GDĐT- THCS 04.4 2022 CV V/v kế hoạch tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Thanh Hóa năm 2022
  Ke-hoach-to-chuc-Cuoc-thi-Dai-su-van-hoa-Yenvh2(01.04.2022_07h44p40)_signed
20 115/KH – GDĐT 01.4 2022 KH KH Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh Tiểu học và THCS Năm học 2021-2022
19 111/GDĐT-TH 30.3 2022 CV V/v đề xuất lựa chọn SGK lớp 3 năm học 2022 – 2023
18 108/GDĐT 28.3 2022 CV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
17 94/KH – PGD – ĐT 15.3 2022 CV CV khảo sát CBQL
16 93/GM-GDĐT 15.3 2022 CV Giay moi dự triển HN Trường học hạnh phúc
15 85/QĐ – GDĐT 10.3 2022 QD điều chỉnh KT HKII 21-22
14 84/GD&ĐT 10.3 2022   V/v hướng dẫn xét chọn, đề cử danh hiệu trí thức khoa học và công nghệ
13 80/GD&ĐT 09.3 2022 CV CV thống kê hiện trạng hạ tầng CNTT
12 76/KH – GD&ĐT 07.3 2022 KH KH Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông năm 2022
11 73/GDĐT-TH 07.3 2022  CV CV trien khai TT 124 của Bộ CA
10 69/GDĐT-TH 25.02 2022  CV V/v hội thảo báo cáo về sách giáo khoa lớp 3
9 65/GDĐT 23.02 2022  CV CV phổ biến pháp luật , NQ quôc hội
8 62/GDĐT 22.02 2022 CV CV giao luu Lễ hội Bút nghiên xuân 2022
7 05/KH-PGD – ĐT 22.02 2022 KH Kế hoạch Theo dõi thi hành Pháp luật
6 64/GDĐT-TH 22.02 2022 CV CV tổ chức dạy học an toàn
5 59/GDĐT-TH 17.02 2022 CV CV thong bao Kế hoạch thi GVG
4 42/GD&ĐT – KHTC 08.02 2022 CV CV lấy ý kiến GV liên quan đến TCCDNN
3 41/GDĐT – KHTC 08.02 2022 CV XD KẾ HOẠCH PTGD 2022-2023
2 31/GD&ĐT-KHTC 19.01 2022 CV CV đề xuất nhu cầu đào tạo GV theo NĐ 116
1 20/GDĐT 13.01 2022 CV Cv GL viết chữ đẹp, vẽ tranh, thư pháp
DANH SÁCH HS GIAO LƯU VCĐ-VT 21-22
150 666/GDĐT-VP 23.12 2021 CV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
682/GDĐT-VP 28.12 2021 CV V/v nghỉ Tết Dương lịch năm 2022
:681/GDĐT-THCS 27.12 2021 CV Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục
678/KH-GDĐT 27.12 2021 KH Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
656/GDĐT 14.12 2021 CV V/v triển khai chương trình giáo dục  “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2021 – 2022
652/GDĐT 13.12 2021 CV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022
629/GDĐT 01.12 2021 CV V/v hỗ trợ học miễn phí Chương trình tiếng Anh online Edupia, Babilala
        CV hỗ trợ phần mềm học Tiếng Anh của Cty Eruka
185/GDĐT-THCS 04.5 2020 CV V/v hướng dẫn hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020
184/GDĐT- THCS 04.5 2020 CV V/v hướng dẫn triển khai Công tác Bình đẳng giới năm 2020
531/GDĐT-THCS 27.9 2019 CV V/v hướng dẫn nhiệm vụ công tác pháp chế- Năm học 2019-2020
523/GDĐT-TTr 24.9 2019 CV V/v chấn chỉnh, hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020
      BBKT BGH -1

BBKT BGH -2

BBKT BGH-3

KTNB KT, VT 

KTNB PHT- TTCM

KTNB PHT – Đội

 

28/KH-GDĐT 16.1 2019 KH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
863/GDĐT-VP 17.12 2018 CV Chấn chỉnh việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong trường học
827/GDĐT-VP 03.12 2018 CV V/v  triển khai thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT về Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Giáo dục
582/GDĐT- KTr 17.9 2018 CV V/v hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2018-2019
         
         
Leave a Comment