Cơ cấu tổ chức

 

 

CHI BỘ
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
NHÀ TRƯỜNG CÔNG ĐOÀN ĐỘI TNTP CHI HỘI KH CHI HỘI CTĐ
Tổ Chuyên môn 1, 2, 3 Tổ Công đoàn 1, 2, 3 Chi Đội Tổ Khuyến học 1, 2, 3 Hội viên
Tổ Chuyên môn 4, 5 Tổ Công đoàn 4, 5 Sao Nhi đồng Tổ Khuyến học 4, 5 Tình nguyện viên
Tổ bộ môn đặc thù Tổ CĐ bộ môn đặc thù Tổ KH bộ môn đặc thù Thiếu niên CTĐ
Tổ Văn phòng Tổ Công đoàn V.phòng Tổ Văn phòng
Leave a Comment